AK DECAL
AK DECAL
AK DECAL
Theo dõi

Giới thiệu

Chưa cập nhật

LIÊN HỆ

Địa chỉ 259 Hoàng Văn Thụ Phường 2 , Quận Tân Bình, Quận Tân Bình
Tỉnh/thành phố Hồ Chí Minh
Di động 0988838474
Điện thoại bàn Chưa cập nhật
Fax Chưa cập nhật
Email Chưa cập nhật
Website Chưa cập nhật
Năm thành lập Chưa cập nhật
Mã số thuế Chưa cập nhật

GIỜ LÀM VIỆC

Thứ 2 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 3 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 4 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 5 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 6 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 7 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Chủ nhật 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00

Giờ làm việc

Thứ 2 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 3 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 4 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 5 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 6 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 7 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Chủ nhật 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
stdClass Object
(
  [sho_id] => 13651
  [sho_user] => 16416
  [sho_cat_style] => 0
  [sho_name] => AK DECAL
  [sho_descr] => AK DECAL
  [sho_link] => akdecal
  [domain] => 
  [sho_logo] => c88ee08f7ae5ed056d200bcdf136e72a.jpeg
  [sho_dir_logo] => 19042019
  [sho_banner] => cbfc5158a799cc6b3d57ecef35c1030e.jpeg
  [sho_dir_banner] => defaults
  [sho_bgimg] => 
  [sho_bg_repeat_x] => 0
  [sho_bg_repeat_y] => 0
  [sho_bgcolor] => 
  [sho_address] => 259 Hoàng Văn Thụ Phường 2 , Quận Tân Bình
  [sho_category] => 1224
  [sho_province] => 8
  [sho_district] => 0214
  [sho_provinces] => 
  [sho_kho_province] => 8
  [sho_kho_district] => 0214
  [sho_kho_address] => 259 Hoàng Văn Thụ Phường 2 , Quận Tân Bình
  [sho_phone] => 
  [sho_mobile] => 0988838474
  [sho_email] => 
  [sho_yahoo] => 
  [sho_skype] => 
  [sho_facebook] => https://www.facebook.com/akdecal/
  [sho_twitter] => 
  [sho_youtube] => 
  [sho_google_plus] => 
  [sho_vimeo] => 
  [sho_website] => 
  [sho_style] => default
  [sho_saleoff] => 0
  [sho_status] => 1
  [sho_view] => 38
  [sho_quantity_product] => 0
  [sho_begindate] => 1555606800
  [sho_enddate] => 1555606800
  [sho_introduction] => 
  [sho_company_profile] => 
  [sho_certificate] => 
  [sho_trade_capacity] => 
  [sho_warranty] => 
  [sho_guarantee] => 0
  [sho_users_required] => 
  [shop_id_category] => 0
  [shop_fax] => 
  [sho_dir_bging] => 
  [shop_begindate_guarantee] => 0
  [shop_enddate_guarantee] => 0
  [sho_is_hot] => 
  [sho_hot_order] => 
  [sho_guarantee_end] => 
  [shop_video] => 
  [shop_type] => 2
  [shop_group] => 1
  [sho_company_code] => 
  [sho_package] => 1
  [sho_package_start] => 
  [sho_package_end] => 
  [sho_discount_rate] => 0
  [sho_description] => 
  [sho_keywords] => 
  [sho_shipping] => 1
  [sho_limit_ctv] => 0
  [sho_taxcode] => 
  [sho_establish] => 
  [sho_id_old] => 
  [time_work] => {"Mon":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Tue":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Wed":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Thu":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Fri":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Sat":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Sun":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"type":1}
  [permission_mobile] => 1
  [permission_email] => 1
  [permission_phone] => 1
  [distin] => Array
    (
      [DistrictName] => Quận Tân Bình
      [ProvinceName] => Hồ Chí Minh
    )

  [shop_url] => http://akdecal.azibai.com/
  [logo] => https://cdn1.azibai.com/media/shop/logos/19042019/c88ee08f7ae5ed056d200bcdf136e72a.jpeg
  [group_user] => 3
  [list_branch] => Array
    (
      [data] => Array
        (
        )

      [total] => 0
    )

)